SWALLOW – JEDNODUCHÝ projekt zberu obrázkov pre ľudí ovládajúcich slovenský jazyk (Jobs - Work from Home)

Item ID 14393460 in Category: Jobs - Work from Home

SWALLOW – JEDNODUCHÝ projekt zberu obrázkov pre ľudí ovládajúcich slovenský jazyk


Platforma OneForma je súčasťou spoločnosti Pactera EDGE ponúkajúcej digitálne a technologické služby. Spájame dáta, dôvtip a skúsenosti, aby sme vytvorili riešenia komplexných podnikateľských výziev zamerané na ľudí. Ponúkame tiež prácu na diaľku i na čiastočný úväzok.Tentoraz zbierame vzorky tlačeného textu v slovenskom jazyku odfotené fotoaparátom smartfónov. Údaje nám pomôžu zdokonaľovať technológiu optického rozpoznávania znakov (OCR). Tá nám môže pomôcť so všetkým od zadávania údajov cez rozpoznávanie dopravných značiek, prevod dokumentov do prehľadávateľného formátu až po vytvorenie technológií pre nevidiacich či slabozrakých používateľov.Projekt je pre vás určený, ak spĺňate nasledujúce požiadavky:

Váš rodný jazyk je slovenčina.

Máte smartfón schopný fotiť vo formáte .jpg.

Máte prístup k tlačenému textu v slovenskom jazyku (napríklad k obalom kníh, pokladničným blokom, dokumentom a pod.). Na výber je niekoľko rôznych kategórií, poskytneme úplné zásady a pokyny, aby ste odosielali obsah, ktorý prijmeme. Za každý prijatý obsah následne zaplatíme.
Máte záujem?

Vytvorte si profil na webe < https://jobs.oneforma.com/job/slovak-picture-collection-swallow/ >

Po vytvorení profilu v platforme OneForma prejdite na kartu JOBS (práca).

V kategórii Data Collection (zber dát) vyberte položku Swallow Photo Collection.Hneď po schválení práce na tomto projekte budete mať prístup aj k ostatným našim projektom. Tešíme sa na vaše prihlášky.

Ak máte záujem zapojiť sa ako spoločnosť, kontaktujte nás na adrese dgs_recruitment_dc@pacteraedge.com.


Related Link: Click here to visit item owner's website (0 hit)

Target State: All States
Target City : All Cities
Last Update : Aug 30, 2021 10:43 PM
Number of Views: 62
Item  Owner  : PacteraEdge
Contact Email:
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
 © 2021 Hot-Web-Ads.com
2021-12-07 (0.269 sec)