Storaas VVS (Jobs - Other Jobs)

Item ID 15553241 in Category: Jobs - Other Jobs

Storaas VVS


Address:
Gamle Ringeriksvei 123, 1356 Bekkestua
Description:
Din lokalerørlegger med over 20 årserfaring!
Storaas VVS er din lokalerørleggerbedrift i Bærumog Asker etablert i 2014. Vier i dag 8 ansatte, og vi harallesomfellesmålogutførearbeidavhøykvalitet. Vistrekkerosslangt for at kundeneskalblifornøyde. Vier en mesterbedrift med sentralgodkjenningsomutførendeogprosjekterendeaktør. Storaas VVS erogsåmedlemavRørentreprenøreneNorge.Viutførerarbeid for både for privatmarkedetognæring.
Storaas VVS harspesialkompetanseinnenvannbårenvarme.


Related Link: Click here to visit item owner's website (0 hit)

Target State: All States
Target City : All Cities
Last Update : Feb 24, 2024 11:16 AM
Number of Views: 87
Item  Owner  : N/A
Contact Email:
Contact Phone: +47 64808048

Friendly reminder: Click here to read some tips.
 © 2024 Hot-Web-Ads.com
2024-06-16 (0.223 sec)